Neden Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırmalı?

Avukatlar, toplumun haklarını savunan, talep olduğunda hukuki bilgilerini aktaran ve yol gösteren aydın kişilerdir. Avukatlık mesleği diğer mesleklere nazaran daha fazla bilgi birikimi ve tecrübeyi gerektiren bir meslek olduğu kadar araştırmaya ve incelemeye dayanan bir meslektir.

Muhakkak ki bu özel ve özellikli meslek gurubunun bu bilgi ve tecrübelerini topluma daha iyi aktarmaları ve topluma daha faydalı olabilmeleri için yüksek bir özgüvene sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca yaptıkları işlerde meydana gelebilecek mesleki kaza sayılabilecek, ihmal ve unutma gibi durumlara karşı da kendilerini güven içinde hissetmelidirler.

Çalışma ortamlarında bu güven duygularına sahip olan avukatlar hem daha başarılı ve hem de daha verimli olacaklardır. 

Avukatların bu onurlu ve özel görevlerini yaparken yaptıkları iş bakımından kendilerini güven içinde hissetmeleri muhakkak ki daha istekli ve özgür çalışmalarını da sağlayacaktır.

Aksi durum en küçük bir aksilik, hata, ihmal sonucunda karşılaşacakları hukuki süreç bu istisnai gurubun tedirginliklerine, mesleklerinden soğumalarına ve hatta bu mesleği bırakmalarına neden olabilecektir.

Gerçekte de avukatlık mesleği ile uğraşanların önemli bir kısmının mesleklerini icra ederken istemeden neden olabilecekleri zararı karşılayabilecekleri kadar birikimleri (özellikle genç yaşlarda) yoktur ya da var ise de bu bedeli ödemeleri durumunda yaşam biçimlerine dahi etki edecek bir risk ile karşılaşacaklardır.

Çoğu zaman avukatlar –doğal olarak- bu riski almaya yanaşmayacaklardır. Bu durumda güven içinde hissetmedikleri bir işte verimli çalışamayacaklarından bu kez kendilerine dava (iş) veren kişilerin işlerinin layığı ile yapılmayacağını da kabul etmek gerekecektir.

Diğer yandan bu riski alan avukatların, riskin gerçekleşmesi durumunda oluşan zararın ödenmemesi halinde hem işi (davayı ya da icra takibini) veren kişi ve hem de avukat ve dolayısı ile avukatlık mesleği de zarar görecektir.

Avukatı özgüvene kavuşturmak ve rahat çalışmasını sağlamak, avukatların müvekkillerinin olası risklerini karşılamak ve de avukatlık bürolarının vereceği bu kurumsal güven olgusu ile avukatlık mesleğinin toplumdaki imajına da olumlu katkıda bulunmak üzere geliştirilmiş bulunan Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası işte bu noktada dikkatimizi çekmektedir.

Bütün modern toplumlarda hayatın diğer bölümlerinde vazgeçilmez olan Sigorta kavramı, Avukatlık Mesleği için de önemli kurumlardan biri haline gelmiştir.

Bugün Dünyada ve ülkemizde bu gereksinimi karşılayan birçok sigorta şirketi bulunmaktadır.

 

NEDEN AAB SİGORTA?

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası konusunda ihtisaslaşmak üzere kurulmuş bulunan AAB Sigorta bu konuda ülkemizdeki birçok sigorta şirketinin poliçesini incelemiş ve avukatlar için en geniş teminatları sunan poliçenin Chartis Sigorta Şirketine ait olduğu konusunda kanaat getirmiştir.

Kaldı ki meslektaşlarımız ve nezih yönetim kurulunuz diğer şirketlere ait poliçeleri birlikte incelediğinizde bu farklılıkları rahatlıkla tespit edebilirsiniz.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçesinin gerek avukatlık bürosu ve gerekse müvekkiller açısından değeri tartışılamamakla birlikte, avukatlık bürosunun dolayısı ile avukatın bütçesine de bir ağırlık getireceği gerçektir.

Şirketimizi tanıtmak ve avukatlar ile ilgili projelerimizi yönetim kurulunuza sunmak üzere görüşmek istemekteyiz.

Özellikle Baronuz ile karşılıklı görüşmelerimizde, toplu olarak avukatlarınızı mesleki risklere karşı sigortalama durumunda poliçenin avukatın bütçesine getireceği yükü birlikte azaltabileceğimizi düşünmekteyiz.

Yapacağımız görüşmelerde Chartis Sigorta Genel Müdürlük temsilcilerinin de bizzat hazır bulunacağını belirtmek isteriz.

Bunun yanında hem avukatları Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçesi yaptırmaya özendirmek ve hem de bu ilk tanışmamız adına bürolara katkıda bulunmak amacı ile avukatlarımıza şirketimiz tarafından çok özel bir hediye sunulmaktadır.

Tüm ülkede bilinen Avukatlık Programı olan Avukatpro Hukuk Ailesini Pazarlayan Avukatmarket Ltd Şti ile birlikte;

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçesi’ ni AAB Sigorta’ ya yaptıran tüm avukatlara, poliçe tutarınca 1 yıl süre ile diledikleri programı ücretsiz olarak kiralama şansını sunmaktayız. Üstelik bu programı yıl içinde kullanırken kendilerinden hiçbir isim altında (teknik destek, eğitim desteği, kurulum vs) ücret talep edilmeyecektir.

Yine baronuz ile yapacağımız görüşmelerde Chartis Sigorta Genel Müdürlüğü yetkilileri yanında Avukatmarket Ltd Şti yetkililerinin de bizzat bulunacağını belirtmek isteriz.

Amacımız avukatlık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak, bu onurlu mesleğin icrasında avukatların kendilerini güven içinde ve huzurlu hissetmelerini sağlamaktır.

Topluma Hizmet Edenlere Hizmet Etmek Bizim için Şereftir.

Saygılarımızla

AAB Sigorta ve Aracılık Hizmetleri

AAB Sigorta®