Tekne Sigortaları

Tekne Sigortaları ve Navlun Sigortaları

Tekne sigortalarında asıl amaç gemidir. Teknenin deniz,iç sular ( göl ve nehirler ) veya karada inşa halinde iken ,sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak bir ücret karşılığında birtakım risklere karşı sigortalanmasıdır. Bu sigorta 1 yıllık da olabilir veya belirli bir sefer içinde yapılabilmektedir.

Gemi inşa sigortaları ise teknenin kızağa konuş ile denize indirilişi arasındaki süre için yapılabilir. Tekne  niteliği taşımayan yüzer vinç,muhtelif deniz inşa makineleri ile gezinti tekneleri ve yatlar vb. deniz araçları da tekne sigortaları kapsamında sigorta edilebilmektedir.  

Bu poliçe ile ticari amaçlı kuru yük gemileri, tankerler,yatlar gibi deniz araçları  uluslar arası standartlardaki kriterlerle sigorta kapsamına alınmaktadır. Şartlar ve teminatlar sigorta konusunun teknik ve ticari özelliklerine göre her tekne için özel olarak saptanmaktadır. Ticari amaçlı kuru yük gemileri ile gezinti amaçlı tekneler (yat) için geliştirilmiş  klozlarla  verilen teminatlar ;

- Teknenin batması

- Başka bir tekne ile çarpışması

- Rıhtım, Duba gibi yerlere çarpma

- Verilen risklerden dolayı oluşacak kurtarma masrafları

- Korsanlık

- Yük veya yakıt yüklemesi , boşaltılması veya yer değiştirmeler sırasında oluşacak kazalar.

- Deniz,göl vb . suların riskleri

- Uçak ve benzeri cisimlerin düşmesi veya bunlardan düşen parçaların çarpması

- Deprem ve volkanik patlama

- Savaş ve Terör

- Ayrıca teknenin karada ve denizde deniz kazalarından yangın ve hırsızlığa kadar uğrayabileceği  birçok risklere karşı güvence verilmektedir.

AAB Sigorta®