DASK SİGORTASI

DASK SİGORTASI

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve deprem nedeniyle oluşan yangın, infilak ve yer kayması sonucu binalarda ve temellerde doğrudan meydana gelecek maddi zararlara karşı evinizi güvence altına alır.

Kimler yaptırmalı?
587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2. maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

  • a-) Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • b-) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • c-) Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • d-) Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunmayan binalar şunlardır:
  • 1-) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
  • 2-) Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
  • 3-) Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
  • 4-) İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
  • 5-) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
  • 6-) Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin, deprem sonucu yangının, infilakın ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller: – Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, – Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, – Manevi tazminat talepleriürkiye’nin dört bir yanında acenteleri bulunan güvenilir bir firma. Firmanın sitesinde hizmetlerin ayrıntıları ve genel fiyatlandırmaları da yer alıyor. Ayrıca zorunlu olan Trafik Sigortanızın Tüm Firmalardan fiyatlandırmalarını alabilirsiniz

DASK Sigortası 1
DASK Sigortası 2